פרטים

אנו זקוקים למספר פרטים אישיים להשתתפות במבצע שלנו וכן מידע על היכן רכשת את המוצר במבצע.

הכן בבקשה גם קובץ סרוק או תמונת מסך של החשבונית. אישור הזמנה או תעודת משלוח אינם מספיקים כאישור רכישה.